WSPÓŁPRACUJEMY Z:

                                                             

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Aby uzyskać kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć stosowny wniosek
(do pobrania w przychodni w rejestracji lub na stronie w zakładce "do pobrania" ).

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest osobiście pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta na podstawie upoważnienia przechowywanego w kartotece pacjenta lub na podstawie jednorazowego upoważnienia do odbioru określonej dokumentacji medycznej.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba pisemnie upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgony pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.(Pisemne upoważnienie powinno znajdować się w kartotece pacjenta).

Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej   „MEDIPOZ” Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach może pobrać opłatę, która wynosi maksymalnie:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004
– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

 

Informacja o aktualniej cenie za jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej dostępna jest w rejestracji lub w sekretariacie.

 

 

© Medipoz 2015

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "polityka prywatności", aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Więcej   Zgadzam się