WSPÓŁPRACUJEMY Z:

                                                             

PRACOWNIA RTG 

PRACOWNIA RTG CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 8:00 - 18:00

REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NUMERAMI 32/43-12-974, 32/43-31-475 wew. 7

Wykonujemy bezpłatne zdjęcia rtg na podstawie skierowań podmiotów medycznych mających podpisaną umową z naszym zakładem, a także zdjęcia odpłatne na podstawie pozostałych skierowań.  


PRZYDATNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

Jeżeli w czasie wykonywania badania rentgenodiagnostycznego zachodzi konieczność podtrzymywania pacjenta, czynność tę wykonuje osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • nie jest w ciąży,
  • została wyposażona w fartuch i rękawice ochronne z gumy ołowiowej,
  • została poinstruowana o sposobie postępowania i poinformowana o ryzyku radiacyjnym.

Proszę pamiętać o konieczności powiadamiania rejestracji i operatora aparatu RTG o ciąży pacjentki!!!


PRZYGOTOWANIE DO BADANIA RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO

W przeddzień badania:

Śniadanie: normalne

Obiad: lekkostrawny, np. rosół z makaronem lub zupa mleczna

Kolacja: około 18:00 bułka z masłem i herbatą

               około 20:00 – 3 tabl. Alax

W dzień badania być na czczo. Na 2h przed badaniem zażyć 3 tabletki węgla medycznego, nie pić kawy ani nic gazowanego.

W obydwa dni proszę pić dużo wody niegazowanej.

________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

„MEDIPOZ”  Sp .z o.o.

w Czerwionce-Leszczynach

ul. 3 -go Maja 36 C

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg - diagnostyczny do zdjęć kostnych :

- model aparatu rtg - CARTESIUS  XL- E MT/PB01

- numer fabryczny aparatu rtg – 048415001

- rok produkcji aparatu 2010 r .

- nazwa wytwórcy GILARDONI  S. p. A.

  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni :

Diagnostyka  medyczna (ogólnodiagnostyczna )

 

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania :

  •  ŚLĄSKI  PAŃSTWOWY  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  SANITARNY

Decyzja nr 32/2011 z dnia 18-02-2011 r.

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/organ wydający, nr decyzji, data wydania :

  • ŚLĄSKI  PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  SANITARNY

Decyzja  nr 10 z dnia 13.07.2018 r.

           

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniu 26.08.2010 r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg CARTESIUS  XL-MT PB/01, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane  substancje promieniotwórcze.

Czerwionka-Leszczyny, 1.12.2021r.

PRACOWNIA RTG I PIĘTRO
PRACOWNIA RTG
© Medipoz 2015

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "polityka prywatności", aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Więcej   Zgadzam się